Dodatkowe informacje

Od lipca 2007, dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej, mogą Państwo dokonać swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, tym bardziej, że różnice cenowe energii elektrycznej u różnych operatorów sięgają aż 30 %. Dlatego też odbiorców zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii nieustannie przybywa. Ostatnie statystyki URE podają,  iż liczba aktywnych i świadomych klientów energetyki (z grup taryfowych A, B i C), którzy zmienili już sprzedawcę wynosi ponad 13 tysięcy odbiorców.

 

1. Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

Tak,

W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu (taryfy C - większość średniej wielkości przedsiębiorstw), zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami,

ponieważ ich liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy.

Dla Klientów w taryfach B i A (średnie i wysokie napięcie) zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel

układu, jednakże w większości przypadków pomiarowego koszt ten zwraca się w bardzo krótkim czasie.

 

2. Co zmieni się dla mojej firmy, gdy zostanę Waszym klientem?

  • Firma odczuje spadek kosztów, ze względu na niższe ceny energii elektrycznej jak również odpowiednio zoptymalizowane przez nas zużycie, zapewnienie ciągłości dostaw, naprawa urządzeń, odczyty liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy. W tych kwestiach wszystko pozostanie bez zmian. Nasi Klienci, w zależności od rodzaju oferty i stopnia zużycia energii, co miesiąc oszczędzają od 5 do 30% kwoty dotychczasowych rachunków za energię elektryczną, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.
  • wzrost poziom obsługi Państwa firmy jako Klient, 
  • czytelne faktury.

 

3. Jak zostać naszym klientem?

Wystarczy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy ( przekierowanie do naszego formularza ) lub telefonicznie +48 32 253 50 03 . W ciągu 48 godzin odezwie się do Państwa nasz doradca i umówi na spotkanie, podczas którego przedstawi Państwu naszą ofertę.

 

4. Kto bedzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń?

Umożliwiamy Państwu zoptymalizować koszty zużycia energii elektrycznej. Natomiast dystrybutor energii pozostanie ten sam i to w jego gestii jak również obowiązkach ( zgodnie z przepisami ) leży

zapewnienie ciągłości dostaw, naprawa urządzeń, odczyty liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy. W tych kwestiach wszystko pozostanie bez zmian.

 

Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię przez przedsiębiorstwa energetyczne jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z

2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,

poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) zwana dalej: „ustawą”.

 

5. Czy po zmianie sprzedawcy wzrośnie wysokość opłat dystrybucyjnych?

Nie.

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (operator systemu dystrybucyjnego) jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie

równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesył energii dla całego kraju zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Niekiedy zdarza się, że pracownicy

Dystrybutora wprowadzają Klienta w błąd twierdząc, że po zmianie sprzedawcy stawki dystrybucyjne zostaną podniesione - prosimy wtedy o informację, dystrybutor zostanie ukarany przez URE.

 

6. Jak to jest możliwe, że jesteśmy tańsi ?

Doświadczenie w handlu energią pozwala na zakup energii elektrycznej w bardzo atrakcyjnych cenach. Bardzo szybko reagujemy na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym.

To wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie zaoferować tak atrakcyjne ceny, jednocześnie zachowując najwyższe standardy obsługi Klienta.

 

7. Ważne podmioty na rynku energii elektrycznej:

Urząd Regulacji Energetyki - http://www.ure.gov.pl/portal/pl/535/Informacje_ogolne.html

Towarzystwo Obrotu Energią - http://www.toe.pl/cache/2/index.php

Centrum Informacji o Rynku Energii - http://cire.pl/

Towarowa Giełda Energii - http://www.cire.pl/GE/ceny/

Ceny Energii na Towarowej Giełdzie Energii - http://www.polpx.pl/